Robot sẽ thay đổi ngành công nghiệp xây dựng trong tương lai


 

Robot sẽ thay đổi ngành công nghiệp xây dựng trong tương lai

Ngành xây dựng là một trong những ngành sử dụng nhiều lao động nhất trên thế giới. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu lao động tiếp tục diễn ra (và ngay bây giờ, xã hội xa cách), ngành công nghiệp cần phải thích ứng với tình trạng thiếu người có thể làm công việc này. Thích ứng luôn là một trong những kỹ năng mạnh nhất của ngành, và với sự tiến bộ của công nghệ hàng ngày, một giải pháp mới đã được phát triển: robot xây dựng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét